Publicada l’Eina de valoració de llocs de treball

15/04/2022

logo nimia assessors

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat l’eina de valoració de llocs de treball que ajudarà les empreses a elaborar la seva auditoria retributiva.

Accedeix a l’eina de la web del Ministeri: Herramienta de valoración de puestos de trabajo

El Reial decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes, estableix lobligació de realitzar una auditoria retributiva a les empreses amb lobjectiu de complir amb lobligació digualtat de remuneració per raó de sexe que contempla la Llei de lEstatut dels Treballadors (art. 28 LET).

El RD estableix que el contingut de l’auditoria retributiva es realitzarà a partir de l’avaluació i la valoració de llocs de treball.

«Article 8. Contingut de l’auditoria retributiva.

L’auditoria retributiva implica les obligacions següents per a l’empresa:

a. Realització del diagnòstic de la situació retributiva a l’empresa. El diagnòstic requereix:

1r L’avaluació dels llocs de treball tenint en compte el que estableix l’article 4, tant pel que fa al sistema retributiu com pel que fa al sistema de promoció.

La valoració de llocs de treball té per objecte fer una estimació global de tots els factors que concorren o poden concórrer en un lloc de treball, tenint en compte la seva incidència i permetent l’assignació d’una puntuació o valor numèric a aquest. Els factors de valoració s’han de considerar objectivament i han d’estar vinculats de manera necessària i estricta amb el desenvolupament de l’activitat laboral.

La valoració s’ha de referir a cadascuna de les tasques i funcions de cada lloc de treball de l’empresa, oferir confiança respecte dels seus resultats i ser adequada al sector d’activitat, tipus d’organització de l’empresa i altres característiques que a aquest efecte puguin ser significatives, amb independència, en tot cas, de la modalitat de contracte de treball amb què s’hagin de cobrir els llocs».

Si esteu interessats en el compliment de l’auditoria retributiva a la vostra empresa, consulteu el nostre equip d’especialistes.

Consulta o demana pressupost

Si esteu interessats en el compliment de l’auditoria retributiva a la vostra empresa, consulteu el nostre equip d’especialistes.

PUBLICACIONS RELACIONADES

CERCADOR

CATEGORIES

Categories